Fractie

De fractie bestaat uit één raadslid, tevens fractievoorzitter en drie fractievolgers/woordvoerders.