Wordt lid van de vereniging

 ​Uw aanmelding of andere vragen zijn welkom via onderstaand formulier.

En ontdek de meerwaarde voor u!

Naast de fractie in de gemeenteraad hebben wij een vereniging. Daarvan kunt u lid worden mits u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Als lid van de Vereniging ondersteunt u niet alleen het werk van onze fractie in de gemeenteraad, maar bepaalt mede welke accenten de fractie zou moeten leggen. 

De vereniging heeft tot doel dat de gemeente Arnhem in haar beleid, vooral ook rekening houdt met de ouder wordende mens, met kwetsbare mensen, in die zin dat de gemeente extra zorg, aandacht en ondersteuning geeft aan de groep kwetsbare mensen. In meer algemene zin dient de gemeente Arnhem bewoners serieus te nemen en dient zich dienstbaar op te stellen naar haar inwoners, waarbij besluitvormingen-procedures transparant dienen.